Tuesday, April 30, 2013

Pinoy game "Dampa"

Larong Pinoy "Dampa". Photo Fritz John A Menguito