Thursday, October 4, 2012

"INTERNET IS CRIME" CYBERCRIME LAW

Posas - Nakaposas pa kinining duha ka bukton nga inyuhang makita saHulagway
  kini paamagi sa pag PROTESTA sa  Cybercrime Law. (FRITZ MENGUITZ)